Framtidsgrupp

Bakgrund
När styrelsen, efter årsmötet, skulle ta ställning till förslaget om utbyggnad av fastigheten, som hade presenterats på årsmötet, framkom behov av ytterligare beredning.

Främst en djup dialog med "alla" medlemmar, för att komma fram till till bl.a. önskemålen om vad lokalen skall användas till i framtiden. En satsning på lokalen och fler aktiviteter är beroende av engagerade medlemmar och en förbättrad ekonomi.

Frivilligt arbete i olika former kommer att vara en viktig del, för att på  ett bra sätt kunna nå en positiv förändring av såväl föreningens aktiviteter som lokalen.

Är vi många som ställer upp, blir de enskilda uppgifterna stimulerande i stället för betungande.

Hör av dig och meddela vad du vill hjälpa föreningen med, så kan vi tillsammans lättare hitta en uppgift för just dig!

Underhåll och/eller utbyggnad av fastigheten är ett projekt, som kan komma att sträcka sig över en relativt lång tidsperiod. De förändringar som genomförs av lokalen bör givetvis motsvara det behov som finns, när projektet är klart.

Att tillsammans med "alla" medlemmar komma fram till en gemensam målsättning för såväl fastigheten, som den verksamhet föreningen skall bedriva känns viktigt, om arbetet skall bli framgångsrikt.

Framtidsgrupp
Styrelsen har därför tillsatt en framtidsgrupp vars främsta uppgift är att i dialog med medlemmarna komma fram till ett gemensamt mål för hur föreningen skall utvecklas under de närmaste 5 åren. Gruppen skall också komma med förslag om hur den önskade utvecklingen skall genomföras i praktiken.

Det gäller bl.a.
  • Fastigheten d.vs. vad vi bör göra med den och hur vi finansierar underhåll och/eller utbyggnad.
  • Verksamheten inom föreningen.
  • Badplatsen.
  • Fotbollsplanen.
I gruppen ingår för närvarande 3 medlemmar (kan vid behov utökas):
  •  Therese Edin, telefon 073-846 38 00
  • Mats Westin, telefon 070-323 09 05
  • Ulf Edström, som kontaktperson mellan gruppen och styrelsen, telefon 070-566 48 50
Kontakta någon av personerna ovan eller lämna dina synpunkter via mial sorbygdegarden@dal.se