övriga åtgärder

Åtgärder som vi successivt skall utföra

Förutom de prioriterade åtgärderna, så finns det behov av såväl mindre som större underhåll av fastigheten. En bidragande orsak till det relativt stora behovet, kan vara att under det antal år, som samtal förts om vad som behöver göras med fastighet, har det avvaktats med delar av underhållsarbetet, i väntan på en helhetslösning. En sammanställning över behoven håller på att upprättas.

Det kommer att behövas en väl balanserad avvägning mellan att slutföra de prioriterade åtgärderna och samtidigt genomföra andra viktiga underhållsåtgärder. Begränsningar finns av såväl ekonomiska skäl, som att få hjälp med frivilligt arbete.