Ekonomi

förenings aktuella ekonomi

En grundprincip, som styrelsen föreslår, för finansiering av de föreslagna åtgärderna, är att de skall genomföras utan lån. Enda undantaget är under en kortare period(-er), i avvaktan på utbetalning av beviljade bidrag.

Sörbygdegårdens ekonomi idag räcker inte till de föreslagna förbättringarna. Alla möjligheter till bidrag skall givetvis prövas, men även om vi får bidrag, så behöver vi själva finansiera en större eller mindre del av totalkostnaden.

Det kapital som idag disponeras består till större delen av en donation, från en av föreningens medlemmar, avsedd för i första hand ett nytt värmesystem. Donationen motsvarar vad de nya värmepumparna kommer att kosta. Utöver den summan finns endast en mindre summa, motsvarande kostnader för den närmaste tidens drift av verksamheten.

Vi har förhoppning att inom kort få ett bidrag från Sörbugdens Innebandyföreningen, en förening som vi har nära samarbete med via Bingolotto. Även efter att vi fått dessa pengar, finns det stor del, som behöver finansieras via olika åtgärder.

Finansieringsförslag.

 Styrelsens viktigaste förslag, förutom externa bidrag, för att ekonomiskt kunna genomföra de föreslagna åtgärderna är:

 • Fler fester och kulturarrangemang
 • Frivilligt arbete
Fler fester och kulturarrangemang.
Via fler aktiviteter, som kan ge överskott till föreningen, uppnås förhoppningsvis två mål. Våra medlemmar får ut mer av medlemsskapet och föreningen får in medel som behövs för att finansiera upprustningen av lokalen.

Ordinarie biljettpris till dessa aktiviteter, kan kombineras med extra (frivillig) avgift på t.ex. 100 kronor per aktivitet. Den extra avgiften skulle i sin tur avsevärt förkorta tiden det tar att finanseiera och genomföra de föreslagna åtgärderna.


Frivilligt arbete.
Det andra förslaget är att försöka få så mycket som möjligt utfört i form av frivilligt arbete. Det kan gälla de aktuelle förändringarna av fastigheten, men även andra sätt, som hjälper föreningen i dess verksamhet. Behovet av aktiva och engagerade medhjälpare är stort.

stöd vår förening!

Genom ditt stöd kan vi förverkliga planerna på underhåll och upprustning av Sörbygdegården. Det kan ske på många sätt bl.a. genom att:

 • Bli/fortsätta vara medlem.
 • Få andra att delta/bli medlemmar i vår förening.
 • Bli fadder. Tag med vänner och nyinflyttade till föreningens aktiviteter.
 • Delta i våra aktiviteter.
 • Komma med förslag till hur föreningen bör utvecklas.
 • Aktivt delta i verksamheten, i den form som passar just dig.
 • Frivilligt arbete t.ex. när upprustning av fastigheten skall genomföras
 • Skänka material till underhåll/upprustning av fastigheten.
 • Behov av kapital till upprustningen är stort, så även bidrag i form av pengar, tas tacksamt emot (Swish 1234672424 eller bankgiro 7068-6561)
 • Köp dina Bingolotter via vår förening.
 • Sist men inte minst, hitta ditt eget sätt att stödja föreningen!