SÖRBYGDEGÅRDENs upprustning

Bakgrund

Efter att det under ett antal år förts samtal om hur föreningens fastighet skall underhållas/renoveras/byggas ut, lades ett förslag fram under senaste årsmötet.

Styrelsen har sett som en av sina viktigaste uppgifter att genomföra de förbättringar av lokalen, som en majoritet av medlemmarna skulle föredra.

Förslaget som lades fram var bra, men efter att ha tagit del av de ekonomiska förutsättningarna, fann styrelsen att möjligheterna att få de bidrag som skulle behövas, var mycket små.

Skälen till den bedömningen är i första hand att vårt behov klart översteg nivån för vad såväl kommunen som Boverket brukar bevilja anslag till. Dessutom har vår förening haft för liten verksamhet, framförallt för ungdomar, för att bi prioriterad bland de som söker bidrag. Bristen på ungdomsverksamhet begränsade också möjligheterna att vända sig till andra aktörer t.ex. arvsfonden, för att få bidrag.

arbetssätt

Styrelsen har i sitt arbete försökt analysera behoven och prioriterat vad och i vilken tidsföljd, behoven kan och bör genomföras. I de bedömningarna har givetvis de ekonomiska förutsättningarna haft stor inverkan.

Efter att även ha undersökt ett förslag med en mindre utbyggnad, har styrelsen kommit fram till att inte göra någon utbyggnad och att i första hand prioritera tre områden, som kan genomföras utan utbyggnad.

Att använda befintliga utrymmen gör att vi inte behöver söka byggnadslov för de planerade förändringarna.