Prioriterade åtgärder

Uppvärmning av fastighen

Nuvarande system för uppvärmning använder i huvudsak olja, vilket medför höga driftskostnader. Dessutom är systmet relativt gammalt och många ifrågasätter hur länge nuvarande system fungerar utan större underhållskostnader.

Det föreslagna nya värmesystemet, som presenterades på årsmötet, byggde på jordvärme och vattenburet. Eftersom det system vi har idag, inte är vattenburet, blir kostnaden för det förslaget högt.
 
Ett nytt värmesystem innebär att investeringskostnaderna kan vara återbetalda inom en relativt kort period. Beräknad till ca 4 år, eftersom driftskostnaderna blir betydligt lägre med luftvärmepumpar än med olja.

Styrelsen har valt uppvärmning via 2 nya värmepumpar, till en kostnad av ca 50 000 kronor.

Det är ett miljömässigt bra allternativ som till en relativt låg kostnad ger oss ett bra system för uppvärmning.
 

köket

Nuvarande kök har utrustning som är gammal och sliten och behöver därför moderniseras. Desutom är den yta som köket disponerar för liten, för att på ett bra sätt fungera, särskilt när det gäller tillställningar för ett större antal gäster.

De begränsningar som vårt kök har idag, har troligen bidragit till att flera som tänkt hyra vår lokal, valt att avstå. En upprustning av köket är till fördel för såväl vår egen verksamhet, som för uthyrning.

Vi har valt att använda den del av byggnaden, som finns i form av en tidigare utbyggnad på lokalens södra sida, till ny placering för köket. Det ger samma storlek på köket, som det ursprungliga förslaget från årsmötet. Placeringen på den södra sidan av fastigheten har dessutom fördelen att förenkla servering, när köket skall användas till gäster som skall serveras utomhus.

Inredning och utformning påverkas inte av den nya placeringen. Oavsett placering bör inredning och utrustning av köket utformas så att vi har ett fungerande kök under flera år framåt.

De förråd, som idag finns där det nya köket skall placeras, flyttas till den plats där köket finns idag.

Handikapptoalett

Det har under ett flertal år funnits behov av handikapptoalett i vår lokal. Inte minst av det skälet, att vår typ av lokal skall vara tillgänglig för handikappade och det innefattar även handikapptoalett.

Med det föreslagna nya värmesystemet, kommer platsen där värmepannan idag är placerad att bli ledig. Den platsen ligger i direkt anslutning till de övriga toaletterna. Så snart vi förbrukat den olja som finns i vår tank idag, kan utrymmet ställas i ordning och disponeras för sitt nya användingsområde.