SÖRBYGDEGÅRDENs historia

Byggnaden uppfördes under mitten av 1930-talet av hemmansägaren Erik Vestman i Skulnäs. Den uppfördes ursprungligen för att vara ett mejeri, men den verksamheten blev relativt kortvarig. Bristen på tillräckligt många leverantörer av råvaran blev avgörande.

Efter att verksamheten som mejeri hade upphört, flyttade ägaren fastigheten till en annan del av sina ägor och fastigheten placerades då på sin nuvarande plats.
Familjen började efter flytten av fastigheten att använda den som en byggnad för bygdens invånare. Där anordnades danser m.m. under en period, men verksamheten blev för krävande att bedriva inom familjen. 

År 1937 d.v.s. för 80 år sedan, bildades Sörbygdegårdens Byggnadsförening, där varje medlem köpte ett andelsbevis till ett värde av 10 kronor.

Byggnaden har under åren renoverats och byggts ut. I planerna för de närmaste åren ingår renovering och utbyggnad.

År 2010 ombildades föreningen och är idag en del av Bygdegårdarnas Riksförbund under namnet Sörbygdegården i Skulnäs.

För närvarande har föreningen c:a 250 medlemmar