Välkommen till vår nya hemsida!

Vi, d.v.s. styrelsen, har kommit fram till att det finns ett stort behov av att förbättra kommunikationen med våra medlemmar. Den nya hemsidan är en del i det arbetet.

Facebook är en annan del, som vi också har startat. Vi har valt båda, för att lättare nå fler åldersgrupper.

Instagram är vårt nya hjälpmedel för att kunna visa bilder, utöver de som vi visar på hemsidan. Använd möjligheten att själv lägga ut de bilder som du t.ex. tycker visar vår fina bygd. Gör i så fall så här: Ladda upp bilden på Instagram och lägg till hashtaggen #Sörbygdegården

Sedan tidigare i år har föreningen en egen e-postadress, som du kan använda när du vill kontakta oss. Det är också ett hjälpmedel att få ut information till er. Till vissa medlemmar saknar vi fortfarande e-postadresser. Sänd gärna er e-postadress till oss. Vår e-postadress är sorbygdegarden@dal.se 

Nyheterna för att kommunicera med er kommer förhoppningsvis att förbättra det vi vill uppnå. Det som behövs för att resultatet skall bli bra, är att ”alla” tar del, reagerar och förmedlar tankar och synpunkter.

Det finns flera vägar för detta:

  • Via hemsidan, fliken ”kontakt”
  • Via Facebook
  • Via e-post
  • Direktkontakt med oss i styrelsen 
  • O.s.v.

Det viktigaste är att det blir en dialog! Låt oss komma igång så snart som möjligt!
Den första frågan är grundläggande för vår verksamhet och därför vill vi ha in så många synpunkter som möjligt.

Hur skulle du vilja att vår förenings verksamhet ser ut om några år?
Senare under hösten kommer vi med önskemål om synpunkter på mer konkreta delar av vår verksamhet t.ex. hur vi bäst skall använda badplatsen och fotbollsplanen i framtiden.

Vi kommer även att vilja ha era synpunkter på våra kommande fester och kulturarrangemang (t.ex. musikcafé). Samtidigt som vi kommer med den frågeställningen, skall vi försöka ge information om de praktiska förutsättningar för arrangemangen.

Förhoppningen är att vi tillsammans kan få förslag som kan ge oss ett bredare utbud. Det i sin tur bör leda till att allt fler i vår bygd finner något som passar för att aktivt delta i vårt föreningsliv.

En av styrelsens stora uppgifter under hösten är att förbereda förslag på underhåll/utbyggnad av fastigheten.

Vi kommer givetvis att väga in de synpunkter som vi får från er. Därefter kommer vi bl.a. via hemsidan informera om vad vi kommit fram till. Då är det viktigt att vi får en öppen dialog och att så många som möjligt, kommer med sina synpunkter.
Förberedelserna kommer sedan att utmynna i ett extra medlemsmöte alternativt behandlas på nästa årsmöte.

Välkomna med synpunkter!